analog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog.

Từ điển Anh Việt

 • analog

  tương tự (Một cách biểu diễn đối với các giá trị biến đổi của các thiết bị chỉ thị khi bộ phận trỏ của nó có thể thay đổi liên tục)

 • analog

  tương tự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analog

  * kinh tế

  món nhái theo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • analog

  Similar:

  analogue: something having the property of being analogous to something else

  Synonyms: parallel

  analogue: of a circuit or device having an output that is proportional to the input

  analogue device

  linear amplifier

  Synonyms: linear

  Antonyms: digital