analog switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analog switch

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chuyển mạch tương tự

  công tắc tương tự

  thiết bị chuyển đổi analog