analog sound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog sound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog sound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog sound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog sound

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    âm thanh tương tự