analog adder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog adder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog adder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog adder.

Từ điển Anh Việt

 • analog adder

  (Tech) bộ cộng tương tự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analog adder

  * kỹ thuật

  bộ cộng tương tự

  toán & tin:

  máy cộng analog

  máy cộng tương tự