analog board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog board

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bo mạch analog

    bo mạch tương tự