analogus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogus.

Từ điển Anh Việt

  • analogus

    tương tự