analogic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogic.

Từ điển Anh Việt

 • analogic

  /,ænə'lɔdʤikəl/ (analogic) /,ænə'lɔdʤik/

  * tính từ

  sắp đặt lấy tính giống nhau làm tiêu chuẩn

  tương tự, giống nhau

  (triết học) theo phép loại suy

  (sinh vật học) cùng chức