analogically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogically.

Từ điển Anh Việt

  • analogically

    xem analogical