analog divider nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog divider nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog divider giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog divider.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog divider

    * kỹ thuật

    bộ chia tương tự

    toán & tin:

    máy chia tương tự