analog circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog circuit.

Từ điển Anh Việt

 • analog circuit

  (Tech) mạch tương tự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analog circuit

  * kỹ thuật

  mạch tương tự

  điện tử & viễn thông:

  mạch analog