digital nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

digital nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm digital giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của digital.

Từ điển Anh Việt

 • digital

  /'didʤitl/

  * tính từ

  (thuộc) ngón chân, (thuộc) ngón tay

  (thuộc) con số (từ 0 đến 9)

  * danh từ

  phím (pianô)

 • digital

  (Tech) thuộc số tự; thuộc dạng số, đoạn biến

 • digital

  (thuộc) số, chữ số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • digital

  * kỹ thuật

  bằng số

  chữ số

  đigitan

  hiện số

  kỹ thuật số

  ngón số

  toán & tin:

  con số

  số

  điện lạnh:

  đigital

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • digital

  displaying numbers rather than scale positions

  digital clock

  digital readout

  relating to or performed with the fingers

  digital examination

  of a circuit or device that represents magnitudes in digits

  digital computer

  Antonyms: analogue