acoustic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic.

Từ điển Anh Việt

 • acoustic

  /ə'ku:mitə/

  * tính từ

  (thuộc) âm thanh; (thuộc) âm học

  (thuộc) thính giác

  acoustic nerves: dây thần kinh thính giác

  acoustic mine: mìn âm thanh

 • acoustic

  (Tech) thuộc về (có tính) âm thanh; thuộc âm học; thuộc truyền âm; âm chất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acoustic

  * kỹ thuật

  âm

  âm học

  âm thanh

  xây dựng:

  thính âm

  toán & tin:

  thuộc âm thanh

  y học:

  thuộc thính giác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acoustic

  a remedy for hearing loss or deafness

  of or relating to the science of acoustics

  acoustic properties of a hall

  Synonyms: acoustical