acoustic method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acoustic method

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  phương pháp âm thanh

  xây dựng:

  phương pháp giảm âm