acoustic plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic plate

    * kỹ thuật

    tấm hút âm