acoustic energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic energy

    * kỹ thuật

    năng lượng âm thanh

    điện:

    âm năng