acoustic lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic lining

    * kỹ thuật

    lớp bọc cách âm

    xây dựng:

    lớp ốp trang âm