acoustic image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic image

    * kỹ thuật

    y học:

    hình tượng thính giác