acoustic mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic mass

    * kỹ thuật

    âm lượng

    xây dựng:

    âm chất