acoustic pulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic pulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic pulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic pulse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic pulse

    * kỹ thuật

    xung âm thanh