acoustic tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acoustic tile

  * kỹ thuật

  lớp cách âm

  xây dựng:

  đá ốp giảm âm

  gạch cách âm

  gạch hút âm

  tấm lát cách âm