acoustic transitivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic transitivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic transitivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic transitivity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustic transitivity

    * kỹ thuật

    hệ số truyền âm