acoustic sounding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic sounding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic sounding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic sounding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acoustic sounding

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  đo sâu bằng âm thanh

  điện:

  sự dò bằng âm thanh