acoustic resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acoustic resistance

  * kỹ thuật

  âm trở

  toán & tin:

  điện trở âm thanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acoustic resistance

  opposition to the flow of sound through a surface; acoustic resistance is the real component of acoustic impedance and acoustic reactance is the imaginary component

  Synonyms: acoustic impedance, acoustic reactance