acoustic plaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustic plaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustic plaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustic plaster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acoustic plaster

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  lớp trát cách âm

  lớp trát hút âm

  vữa hút âm