acetylen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylen.

Từ điển Anh Việt

  • acetylen

    * danh từ

    (hóa) axetilen