acetylene cylinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene cylinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene cylinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene cylinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acetylene cylinder

  * kỹ thuật

  bình axetylen

  xây dựng:

  bình axetylen (hàn hơi)

  bình đựng axetilen

  cơ khí & công trình:

  bình chứa axêtylen

  hóa học & vật liệu:

  hình axetilen