acetylene generation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene generation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene generation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene generation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene generation

    * kỹ thuật

    sự sinh khí axetylen