acetylene burner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene burner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene burner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene burner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acetylene burner

  * kỹ thuật

  mỏ hàn axetylen

  điện:

  đèn khí axetylen

  xây dựng:

  mỏ đốt dùng khí axetilen