acetylene lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene lamp

    * kỹ thuật

    điện:

    đèn axetilen