acetylene welding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene welding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene welding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene welding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acetylene welding

  * kỹ thuật

  hàn gió đá

  hàn hơi

  sự hàn bằng axetylen

  sự hàn bằng oxy

  hóa học & vật liệu:

  sự hàn bằng axetilen

  xây dựng:

  sự hàn dùng khí axetylen

  sự hàn hơi đá