nếp xếp hình tổ ong trong Tiếng Anh là gì?

nếp xếp hình tổ ong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp xếp hình tổ ong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp xếp hình tổ ong

    * dtừ

    ruche, quilling