nếp sống đều đều trong Tiếng Anh là gì?

nếp sống đều đều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp sống đều đều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp sống đều đều

    * dtừ

    groove