nếp gập đôi trong Tiếng Anh là gì?

nếp gập đôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nếp gập đôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nếp gập đôi

    * dtừ

    box-pleat