week indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

week indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm week indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của week indicator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • week indicator

    * kỹ thuật

    đèn báo tuần