weekend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekend.

Từ điển Anh Việt

 • weekend

  * danh từ

  cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật)

  * động từ

  đi nghỉ cuối tuần, đi thăm cuối tuần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weekend

  * kỹ thuật

  cuối tuần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weekend

  a time period usually extending from Friday night through Sunday; more loosely defined as any period of successive days including one and only one Sunday

  spend the weekend