weekend warrior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekend warrior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekend warrior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekend warrior.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weekend warrior

    a homeowner who acts as a contractor and tries to do major improvement projects on weekends (often without understanding the scope of the work to be done)

    a reservist who fulfills the military obligation on weekends

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).