weekly return nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weekly return nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weekly return giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weekly return.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weekly return

    * kinh tế

    báo cáo hàng tuần (của ngân hàng)