task wages nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task wages nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task wages giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task wages.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task wages

    * kinh tế

    tiền lương theo công việc