task state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task state

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trình trạng công việc