tasking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tasking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tasking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tasking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tasking

  * kỹ thuật

  công việc

  nhiệm vụ

  toán & tin:

  tác vụ