statement of operations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of operations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of operations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of operations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of operations

    * kinh tế

    bản kết toán kinh doanh