statement of account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of account.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • statement of account

  * kinh tế

  bản liệt kê tài khoản

  bản sao kê tài khoản

  bản thanh toán

  bản trích lục tài khoản