spreading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spreading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spreading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spreading.

Từ điển Anh Việt

 • spreading

  * danh từ

  sự lan rộng; dàn trải; phân bố

  sự rải; rắc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spreading

  * kinh tế

  phân tán

  tản khai

  * kỹ thuật

  độ lỏng

  sự dát mỏng

  sự lan rộng

  sự lan truyền

  sự mở rộng

  sự phân phối

  sự phổ biến

  sự trải ra

  sự trải rộng

  sự trương nở

  sự truyền

  cơ khí & công trình:

  sự căng ra

  sự hàn đắp trục

  xây dựng:

  sự rải

  tính lỏng

Từ điển Anh Anh - Wordnet