sop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sop.

Từ điển Anh Việt

 • sop

  /sɔp/

  * danh từ

  mẩu bánh mì thả vào nước xúp

  sop in the pan: bánh mì rán

  vật đút lót

  vật cho để thưởng, vật cho để dỗ dành

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đàn ông ẻo lả yếu ớt (như con gái)

  * ngoại động từ

  chấm vào nước, nhứng vào nước, thả vào nước

  thấm nước

  * nội động từ

  ướt sũng

  to be sopping with rain: sũng nước mưa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sop

  * kinh tế

  chấm

  nhúng vào

  thả vào nước xúp

  * kỹ thuật

  nhúng nước

  thấm nước

  xây dựng:

  thả vào nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sop

  piece of solid food for dipping in a liquid

  Synonyms: sops

  a concession given to mollify or placate

  the offer was a sop to my feelings

  give a conciliatory gift or bribe to

  be or become thoroughly soaked or saturated with a liquid

  Synonyms: soak through

  dip into liquid

  sop bread into the sauce

  Similar:

  standing operating procedure: a prescribed procedure to be followed routinely

  rote memorization has been the educator's standard operating procedure for centuries

  Synonyms: standard operating procedure, standard procedure

  drench: cover with liquid; pour liquid onto

  souse water on his hot face

  Synonyms: douse, dowse, soak, souse