seed bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seed bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seed bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seed bed.

Từ điển Anh Việt

  • seed bed

    /'si:dbed/

    * danh từ

    (nông nghiệp) luống gieo hạt