seed-drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seed-drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seed-drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seed-drill.

Từ điển Anh Việt

  • seed-drill

    /'si:ddril/

    * danh từ

    máy gieo hạt