schedule of charges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schedule of charges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schedule of charges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schedule of charges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schedule of charges

    * kinh tế

    bảng giá phí chính thức