scheduled flight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scheduled flight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scheduled flight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scheduled flight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scheduled flight

  * kinh tế

  chuyến bay

  chuyến bay, lịch bay

  lịch bay

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  chuyến bay định kỳ

  chuyến bay theo lịch