sampling test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sampling test

  * kỹ thuật

  sự thử lấy mẫu

  điện:

  sự thử chọn mẫu

  thử xác suất

  điện lạnh:

  thử chọn mẫu