sampling error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sampling error

  * kinh tế

  sai sót trong việc lấy mẫu

  sự chọn lầm mẫu

  sự chọn lầm mẫu, sai sót trong việc lấy mẫu, lấy mẫu sai

  việc lấy mẫu sai

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sai số khi lấy mẫu

  toán & tin:

  sai số lấy mẫu